GoToBrand 2018

GoToBrand 2018

Thumbnail

Projekt pn.:  „Ekspansja eksportowa na nowe rynki zbytu, w tym rozwój marki SAMANI”    w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.   Wkład Funduszy Europejskich: Projekt jest współfinansowany z…

Shopping cart

0

Brak produktów w koszyku.

Hit Enter to search or Esc key to close